Algemene voorwaarden Massagepraktijk Hasselt

Betalingen & Afspraken (Particulieren)

1. Je afspraak

Afspraken voor bezoek en of behandelingen worden op voorhand, telefonisch, per e-mail of via de website gemaakt en zijn altijd onder vermelding van contactgegevens en telefoonnummer. Het is dus niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer je een afspraak maakt, stem je zondermeer in met de algemene voorwaarden zoals deze op deze pagina staan vermeld.

2. Contra-indicaties

Bij een eerste afspraak wordt een korte anamnese (intakegesprek) afgenomen. Bij bepaalde symptomen, de zogenoemde contra-indicaties kan Massagepraktijk Hasselt besluiten om de massage niet uit te voeren, de behandeling (deels) in overleg te wijzigen of door te verwijzen naar de (huis)arts.

Om te voorkomen dat je op jouw afspraak komt en vanwege contra-indicaties geweigerd wordt voor een behandeling, raden wij nadrukkelijk aan om vooraf informatie in te winnen.

Wanneer je ook maar enige twijfel hebt, neem dan altijd eerst contact op met je (huis)arts voordat je een afspraak bij Massagepraktijk Hasselt maakt.

3. Annuleren

Een gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur van te voren telefonisch afgezegd of verzet worden. Is dat niet het geval dan is Massagepraktijk Hasselt helaas genoodzaakt het afgesproken tarief in rekening te brengen.

4. Betalingen

Alle behandelingen dienen contant te worden betaald, tenzij anders afgesproken en bevestigd door Massagepraktijk Hasselt.

5. Massage elders

Indien gewenst kan ik op locatie de massage uitvoeren.

6. Aansprakelijkheid

Massagepraktijk Hasselt is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en/of na de behandeling.

Alle behandelingen die worden aangeboden door Massagepraktijk Hasselt zijn geen medische behandelingen. Alle behandelingen op de behandeltafel zijn voor rust en ontspanning.

Wanneer u zich laat behandelen bij  Massagepraktijk Hasselt, dan is dit geheel op eigen risico.

7. Intake en uw gezondheid

Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit voorafgaand aan de behandeling door te geven.

Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dat beslist melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden.

U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uzelf of uw kind.

8. Privacy

Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

9. Uitsluiting van deelname en behandeling

Massagepraktijk Hasselt behoudt zich het recht voor een cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten.

10. Overig

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Massagepraktijk Hasselt te allen tijde worden gewijzigd.